Sendo Farm có xếp hạng thành viên cho khách hàng không?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Sendo Farm - Đi chợ tại nhà

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Sendo Farm có xếp hạng thành viên cho khách hàng không?

Khách hàng sẽ được xếp hạng dựa trên tổng điểm FGold tích lũy trong 12 tháng gần nhất. Cụ thể như sau:

 

️🥈 Hạng Bạc: Dưới 400 điểm xếp hạng.
️🏆 Hạng Vàng: Từ 400 điểm đến dưới 1.000 điểm xếp hạng.
🔮 Hạng Bạch Kim: Từ 1.000 điểm đến dưới 1.600 điểm xếp hạng.
💎 Hạng Kim Cương: Từ 1.600 điểm xếp hạng trở lên.

 

Để kiểm tra thông tin thứ hạng của tài khoản mua hàng, anh/chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

mceclip0.png