Sendo Farm có gửi thông báo đến nhận hàng không?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Sendo Farm - Đi chợ tại nhà

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Sendo Farm có gửi thông báo đến nhận hàng không?

Khi đơn hàng Sendo Farm của anh/chị đã đến Điểm nhận hàng (Station), Sendo sẽ thông báo thời gian nhận hàng đến anh/chị qua 02 hình thức sau:

 

1. Thông báo qua tin nhắn SMS

 

Anh/Chị sẽ nhận được 01 thông báo về thời gian nhận hàng qua tin nhắn SMS nếu đáp ứng được các điều kiện sau:


- Status đơn hàng chuyển qua “Hàng tới điểm nhận hàng”
- Tất cả các đơn hàng đều đến Điểm nhận hàng. Ví dụ: Anh/Chị mua 04 đơn hàng có thời gian nhận hàng trong ngày 05/10/2022 thì cả 04 đơn hàng đều đến Station thì anh/chị sẽ nhận được thông báo qua SMS

 

* Lưu ý: Đối với đơn giao tận nơi, anh/chị sẽ không nhận được thông báo qua tin nhắn SMS khi hàng đến Station.

 

 2. Thông báo qua Trợ lý ảo Sendo Farm

 

Giả sử gọi ngày nhận hàng của khách là ngày A, thì:

 

1️⃣ Trường hợp 1: Anh/Chị chỉ có 01 đơn hàng nhận trong ngày A

 

👉 Nếu đơn hàng Sendo Farm đến Station đúng hoặc sớm hơn 04:00 PM ngày A, Trợ lý Farm sẽ gửi thông báo đển anh/chị trong các thời điểm sau:

 

- Ngay khi hàng đến Station và cập nhật trạng thái "Hàng tới điểm nhận hàng"
- Nếu đến 05:00 PM ngày A nhưng khách vẫn chưa nhận hàng
- Nếu đến 08:00 AM ngày A+1 nhưng khách vẫn chưa nhận hàng

 

👉 Nếu đơn hàng Sendo Farm đến Station trễ hơn 04:00 PM ngày A, Trợ lý Farm sẽ gửi thông báo đển anh/chị trong các thời điểm sau:

 

- Đến 04:00 PM nhưng hàng chưa tới Station
- Đơn hàng đến Station trong khung giờ từ 04:00 PM - 05:00 PM
- Đơn hàng đến Station sau 05:00 PM
- Nếu hàng đã tới Station nhưng đến 08:00 AM ngày A+1 nhưng anh/chị vẫn chưa nhận hàng
- Nếu hàng tới Station sau 08:00 AM ngày A+1

 

2️⃣ Trường hợp 2: Anh/Chị có nhiều đơn hàng nhận trong ngày A

 

👉 Nếu tất cả đơn hàng Sendo Farm đến Station đúng hoặc sớm hơn 04:00 PM ngày A, Trợ lý Farm sẽ gửi thông báo đển anh/chị trong các thời điểm sau:

 

- Ngay khi tất cả đơn hàng đến Station và cập nhật trạng thái "Hàng tới điểm nhận hàng"
- Nếu đến 05:00 PM ngày A nhưng anh/chị vẫn chưa đến lấy hàng
- Nếu đến 08:00 AM ngày A+1 nhưng anh/chị vẫn chưa đến lấy hàng

 

👉 Nếu tất cả đơn hàng Sendo Farm đến Station đúng hoặc sớm hơn 04:00 PM ngày A, Trợ lý Farm sẽ gửi thông báo đển anh/chị trong các thời điểm sau:

 

- Đến 04:00 PM nhưng tất cả đơn hàng chưa tới Station
- Tất cả đơn hàng đến Station trong khung giờ từ 04:00 PM - 05:00 PM
- Tất cả đơn hàng đến Station sau 05:00 PM
- Nếu tất cả đơn hàng đã tới Station nhưng đến 08:00 AM ngày A+1 nhưng anh/chị vẫn chưa nhận hàng
- Nếu hàng tới Station sau 08:00 AM ngày A+1

 

3️⃣ Trường hợp 3: Anh/Chị có nhiều đơn nhưng hàng đến Station không cùng lúc, Trợ lý Farm sẽ gửi thông báo đến anh/chị trong các thời điểm sau:

 

- Nếu đến 04:00 PM tất cả đơn không đến cùng lúc
- Sau đó, nếu tất cả đơn hàng đến Station trong khung giờ từ 04:00 PM - 05:00 PM
- Nếu tất cả đơn hàng đến Station sau 05:00 PM
+ Nếu tất cả đơn hàng đã tới Station nhưng đến 08:00 AM ngày A+1 nhưng anh/chị vẫn chưa nhận hàng
+ Nếu hàng tới Station sau 08:00 AM ngày A+1