Quy trình xử lý khiếu nại của Sendo diễn ra như thế nào?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Quy trình xử lý khiếu nại của Sendo diễn ra như thế nào?

Nếu có phát sinh khiếu nại liên quan đến sản phẩm, bạn hãy yên tâm rằng Sendo hiện đang triển khai nhiều hình thức xử lý với các quy trình khác nhau nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng như sau:

 

Quy trình xử lý khiếu nại Hoàn tiền 1 phần - Không cần trả hàng diễn ra như thế nào?

 

Khi nhận được yêu cầu khiếu nại Hoàn tiền 1 phần - Không cần trả hàng, Sendo sẽ thực hiện xử lý theo trình tự sau đây:

 

- Bước 1: Người mua đưa ra số tiền mong muốn được hoàn và Người bán sẽ có 24 giờ để xem xét đồng ý hoàn cho Người mua số tiền mong muốn hay không.

 

- Bước 2:

+ Nếu Người bán đồng ý với số tiền mong muốn được hoàn của Người mua, Sendo sẽ tiến hành hoàn tiền cho Người mua dựa trên số tiền Người mua đã đề xuất.

+ Nếu người bán không đồng ý với khiếu nại của Người mua thì thực hiện Bước 3.

 

- Bước 3: Người bán xem xét khiếu nại của Người mua và đưa ra thỏa thuận mới với số tiền hoàn phù hợp theo ý Người bán. Hệ thống sẽ gửi thông báo thoả thuận mới đến Người mua. Người mua sẽ có 24 giờ để xem xét đồng ý hay không đồng ý với thỏa thuận mới của Người bán:

 

+ Nếu Người mua đồng ý với thỏa thuận mới của Người bán, Sendo sẽ hoàn tiền cho Người mua theo số tiền đề xuất mới của Người bán.

 

+ Nếu Người mua không đồng ý với thỏa thuận mới của Người bán, trong vòng 24 giờ Người mua được gửi lại thoả thuận mới với số tiền mong muốn được hoàn từ Người bán. Người bán sẽ được nhắc nhở từ hệ thống để xử lý khiếu nại cho Người mua trong vòng 24 giờ. Nếu quá 24 giờ Người bán không gửi thoả thuận thì Sendo sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.

 

+ Trong trường hợp 2 bên cùng đồng ý với số tiền bên kia đề nghị, hệ thống sẽ tự động hoàn tiền cho Người Mua và đóng khiếu nại. Trường hợp hai bên không đi đến được thoả thuận, Sendo sẽ can thiệp và đưa ra phán quyết cuối cùng.

 

Quy trình xử lý khiếu nại Trả hàng - Hoàn tiền diễn ra như thế nào?

 

Các bước thực hiện xử lý khiếu nại Trả hàng - Hoàn tiền dành cho Người mua:

 

- Bước 1: Người Mua chọn hình thức khiếu nại Trả hàng-Hoàn tiền
- Bước 2: Người Bán sẽ xem xét khiếu nại của Người Mua và phản hồi ý kiến ngay trên hệ thống trong vòng 24 giờ. Người bán được quyền từ chối khiếu nại nếu cung cấp được bằng chứng thuyết phục cho Sendo.
- Bước 3: Sendo sẽ can thiệp và phán quyết khiếu nại dựa trên thông tin xác minh thực tế.

 

Trong trường hợp khiếu nại của Người mua được xác minh là hợp lệ và Sendo phán quyết trả hàng - hoàn tiền cho Người Mua, Sendo sẽ tạo đơn hàng trả để Người Mua hoàn trả hàng về cho Người Bán. Sau khi quá trình trả hàng hoàn tất Sendo sẽ đóng khiếu nại và tiến hành hoàn tiền cho Người Mua.

 

Yêu cầu gửi bổ sung sản phẩm sẽ được xử lý ra sao?

 

Các bước xử lý khiếu nại gửi thiếu sản phẩm dành cho Người mua:

 

- Bước 1: Người Mua có thể chọn hình thức khiếu nại "Gửi bổ sung"
- Bước 2: Người bán xem xét yêu cầu của Người mua để đồng ý gửi bổ sung sản phẩm giao thiếu cho Người mua hoặc từ chối khiếu nại nếu cung cấp được bằng chứng đã gửi đủ sản phẩm cho Người mua.
- Bước 3: Sendo sẽ can thiệp và phán quyết khiếu nại khi Người bán và Người mua không đi đến thỏa thuận cuối cùng dựa trên thông tin xác minh thực tế.

 

Quy trình xử lý khiếu nại bảo hành sản phẩm diễn ra như thế nào?

 

Khi tiếp nhận yêu cầu bảo hành sản phẩm, Sendo sẽ thực hiện theo quy trình dưới đây:

 

- Bước 1: Người mua có thể chọn hình thức hình thức khiếu nại Trả hàng-Hoàn tiền hoặc Hoàn tiền một phần - Không cần trả hàng

- Bước 2: Sendo sẽ xử lý theo hình thức bảo hành nếu sản phẩm có áp dụng chính sách và còn thời hạn bảo hành từ Nhà cung cấp
- Bước 3: Sendo thực hiện liên hệ trực tiếp Người bán hỗ trợ bảo hành sản phẩm. Cụ thể như sau:
+ Trong trường hợp có thể liên hệ hoặc Người bán đồng ý giải quyết: Sendo trao đổi việc Shop nhận hàng lại sản phẩm và bảo hành
+ Trong trường hợp không thể liên hệ hoặc Người bán không đồng ý giải quyết: Sendo sẽ can thiệp và phán quyết dựa trên tình hình thực tế của sản phẩm

 

Bạn có thể nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về cách gửi trả hàng về Shop.