Tại sao không thể xoá tài khoản mua hàng?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Sendo Farm - Đi chợ tại nhà

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Tại sao không thể xoá tài khoản mua hàng?

Rất tiếc, Sendo hiện chưa hỗ trợ xoá tài khoản mua hàng. Trong trường hợp không còn nhu cầu sử dụng tài khoản mua hàng với thông tin đăng ký cũ, bạn có thể dùng số điện thoại hoặc email khác để tạo tài khoản mua hàng mới.

 


Bạn nên tham khảo một số thông tin bên dưới để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản mua hàng:

 

- Thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản mua hàng định kỳ
- Đăng xuất tài khoản khi tạm không có nhu cầu sử dụng
- Không chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản với bất cứ ai
- Không đăng nhập tài khoản mua hàng trên thiết bị của người khác

 

Bạn có thể tham khảo cách ngừng nhận thông báo từ Sendo ngay tại đây nhé.