Làm thế nào để xác nhận lại thông tin đơn hàng đã đặt mua?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Sendo Farm - Đi chợ tại nhà

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Làm thế nào để xác nhận lại thông tin đơn hàng đã đặt mua?

Sau khi đã đặt mua sản phẩm thành công, bạn có thể xác nhận lại các thông tin sau trong đơn hàng:

 

Cách tìm kiếm mã đơn hàng và tra cứu mã vận đơn của đơn hàng

 

Mỗi sản phẩm sau khi đã đặt mua thành công sẽ có một mã đơn hàng là 1 dãy số bao gồm 10 -11 ký tự. Bạn có thể kiểm tra mã đơn hàng theo hướng dẫn sau:

 

- Đăng nhập tài khoản mua hàng tại đây
- Nhấn vào tên tài khoản

 

mceclip0.png

 

- Chọn lần lượt các mục: "Theo dõi đơn hàng", "Đơn hàng" 

 

mceclip1.png


- Lựa chọn và nhấn vào đơn hàng cần kiểm tra
- Thông tin mã đơn hàng sẽ hiển thị tại mục "Mã đơn hàng"

 

mceclip0.png

 

Mã vận đơn được hiểu đơn giản là mã số dùng để kiểm tra, định vị hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Kiểm tra vận đơn trên website sendo.vn theo thao tác dưới đây bạn nhé:

 

- Sau khi đăng nhập, nhấn vào tên tài khoản
- Chọn lần lượt các mục: "Theo dõi đơn hàng", "Đơn hàng"
- Tại đơn hàng cần kiểm tra, nhấn vào nút "Chi tiết"

 

mceclip4.png

 

- Mã vận đơn hiển thị tại mục "Tình trạng vận chuyển"

 

mceclip5.png

 

Thời gian xác nhận đơn hàng

 

Thời gian xác nhận đơn hàng trong vòng 24 giờ.

Lưu ý: Thời gian xác nhận đơn hàng đều được tính từ lúc đơn hàng phát sinh (không bao gồm Chủ Nhật).

 

Làm thế nào để nhận biết đơn hàng đã đặt thành công?

 

Sau khi bạn hoàn tất thao tác mua hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đặt hàng thành công. Bạn có thể nhấn vào mục "Chi tiết đơn hàng" để biết thêm thông tin nhé. Sendo sẽ gửi thông báo đặt hàng thành công qua địa chỉ email đăng ký tài khoản/mục thông báo từ ứng dụng mua hàng của bạn nhé.

 

mceclip6.png

 

Làm sao để kiểm tra chi tiết sản phẩm của đơn hàng?

 

Sau khi đăng nhập tài khoản tại website sendo.vn, nhấn vào tên tài khoản (Hình 1). Tiếp theo, nhấn vào mã đơn hàng hoặc mục "Chi tiết" tại phần "Theo dõi đơn hàng" (Hình 2). Sau đó, kiểm tra thông tin chi tiết đơn hàng tại mục "Sản phẩm" (Hình 3).

 

mceclip0.png

(Hình 1)

 

mceclip7.png

(Hình 2)

 

mceclip3.png

(Hình 3)

 

Kiểm tra tình trạng vận chuyển của đơn hàng bằng cách nào?

 

Với những thao tác như hướng dẫn bên dưới, bạn có thể kiểm tra được tình trạng vận chuyển của đơn hàng đã đặt mua:

 

- Đăng nhập tài khoản mua hàng tại website sendo.vn
- Nhấn vào tên tài khoản và chọn mục "Theo dõi đơn hàng"

 

mceclip9.png

 

- Chọn vào đơn hàng và tham khảo thông tin tại mục "TÌNH TRẠNG VẬN CHUYỂN" 

 

mceclip1.png

 

Cách kiểm tra tổng thanh toán đơn hàng

 

Tổng thanh toán đơn hàng sẽ được hiển thị ngay sau khi bạn thực hiện theo các thao tác bên dưới:

 

- Truy cập website sendo.vn
- Chọn sản phẩm và nhấn vào nút "Mua ngay"
- Điền thông tin và thực hiện đăng nhập tài khoản mua hàng
- Tại phần "XÁC NHẬN - THANH TOÁN", tham khảo số tiền hiển thị tại mục "Tổng thanh toán"

 

mceclip11.png

 

Tra cứu thông tin đơn hàng trả góp như thế nào?

 

Kiểm tra đơn hàng trả góp trên website sendo.vn theo thao tác sau bạn nhé:

 

- Sau khi đã đăng nhập tài khoản mua hàng, nhấn vào tên tài khoản

 

mceclip8.png

 

- Chọn mục "Theo dõi đơn hàng"

 

mceclip12.png

 

- Nhấn vào đơn hàng cần kiểm tra để xem thông tin chi tiết

 

Tham khảo thao tác kiểm tra danh sách các đơn hàng dịch vụ tiện ích đã đặt mua bằng cách nhấn vào đây bạn nhé.