Làm thế nào để hủy khiếu nại?

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Làm thế nào để hủy khiếu nại?

Trong vòng 24 giờ sau khi khiếu nại được tạo thành công, bạn vẫn có thể thao tác hủy nếu đơn hàng chưa đi đến phán quyết cuối cùng bằng cách:

 

1/ Truy cập tại đây, sau đó nhấn vào tên tài khoản

 

1.png


2/ Chọn mục "Theo dõi đơn hàng"

 

2.png


3/ Nhấn vào phần "Đã giao hàng"

 

3.png


4/ Chọn nút “Huỷ khiếu nại” tại đơn cần huỷ để hoàn tất

 

Lưu ý: Nếu Nhà bán hàng cập nhật kết quả đồng ý hoặc từ chối hỗ trợ trên hệ thống, bạn sẽ không thể thao tác hủy khiếu nại.

 

Với mục tiêu giảm thiểu thời gian xử lý khiếu nại cho khách hàng, Sendo hiện đã triển khai hình thức Hoàn tiền 1 phần - Không cần trả hàng. Thông tin chi tiết, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

Giữ liên lạc với Sendo nhé