Làm thế nào để hủy khiếu nại?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Sendo Farm - Đi chợ tại nhà

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Làm thế nào để hủy khiếu nại?

Bạn có thể huỷ khiếu nại đã tạo thành công trước đó nếu:


- Khiếu nại được tạo chưa quá 24 giờ
- Shop hoặc Sendo chưa tác động đến khiếu nại mà bạn đã tạo (đồng ý/từ chối ý xử lý khiếu nại, đưa ra hướng xử lý khiếu nại mới, phán quyết khiếu nại,...)

 

Các thao tác để huỷ khiếu nại:

 

1/ Truy cập tại đây, sau đó nhấn vào tên tài khoản

 

1.png


2/ Chọn mục "Theo dõi đơn hàng"

 

2.png


3/ Nhấn vào phần "Đã giao hàng"

 

3.png


4/ Chọn nút “Huỷ khiếu nại” tại đơn cần huỷ để hoàn tất.