Khiếu nại gửi bổ sung sản phẩm là sao?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Sendo Farm - Đi chợ tại nhà

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Khiếu nại gửi bổ sung sản phẩm là sao?

Trong trường hợp bạn nhận đơn hàng nhưng Shop giao thiếu sản phẩm (không đủ số lượng, thiếu chi tiết hoặc các linh kiện đi kèm sản phẩm), Nhà bán hàng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ và gửi bổ sung các sản phẩm bị thiếu đến bạn.

 

Nếu đã nhận đủ sản phẩm từ Shop, bạn vui lòng cập nhật kết quả đến Sendo để được đóng khiếu nại.

 

Ngoài hướng xử lý bổ sung sản phẩm bị thiếu, Sendo có hỗ trợ phương thức "Hoàn tiền 1 phần - Không cần trả hàng". Với hình thức khiếu nại này, bạn sẽ được hoàn lại số tiền tùy theo thỏa thuận với Shop mà không cần thực hiện các bước trả hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết về hình thức khiếu nại "Hoàn tiền 1 phần - Không cần trả hàng", bạn có thể truy cập tại đây.