Khiếu nại gửi bổ sung sản phẩm là sao?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Khiếu nại gửi bổ sung sản phẩm là sao?

Nếu trong quá trình mua sắm, bạn nhận đơn hàng nhưng Shop giao thiếu sản phẩm như: Không đủ số lượng, thiếu chi tiết hoặc các linh kiện đi kèm sản phẩm. Nhà bán hàng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ và gửi bổ sung các sản phẩm bị thiếu đến bạn.

 

Trong trường hợp đã nhận đủ sản phẩm từ Shop, bạn vui lòng cập nhật kết quả đến Sendo để được nhanh chóng hỗ trợ.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về hình thức khiếu nại Hoàn tiền 1 phần - Không cần trả hàng, bạn có thể truy cập tại đây.