Hình thức khiếu nại về bảo hành sản phẩm là gì?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Sendo Farm - Đi chợ tại nhà

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Hình thức khiếu nại về bảo hành sản phẩm là gì?

Hình thức khiếu nại về bảo hành sản phẩm sẽ được áp dụng khi Nhà bán hàng không thực hiện chính sách bảo hành như đã cam kết.

 

Khi thực hiện tạo khiếu nại theo hình thức này, đơn hàng của bạn cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 

- Sản phẩm phát sinh lỗi từ phía nhà cung cấp
- Sản phẩm vẫn còn nguyên tem nhãn
- Sản phẩm còn giấy bảo hành từ nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc Nhà bán hàng

 

Bạn có thể nhấn vào đây để tham khảo thêm thông tin chi tiết về cách gửi yêu cầu bảo hành sản phẩm.