Hình thức hoàn tiền cho đơn hàng thanh toán bằng ZaloPay

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Hình thức hoàn tiền cho đơn hàng thanh toán bằng ZaloPay

Hình thức hoàn tiền cho đơn hàng khiếu nại thanh toán bằng ZaloPay được quy định cụ thể như sau:

 

- Hoàn về số dư Ví ZaloPay nếu khách hàng thanh toán nguồn tiền từ Ví ZaloPay hoặc thẻ ATM trên ứng dụng ZaloPay. Thời gian nhận tiền hoàn: Ngay lập tức.
- Hoàn về thẻ Visa/Mastercard/JCB nếu khách hàng thanh toán nguồn tiền từ thẻ Visa/Mastercard/JCB trên ứng dụng ZaloPay. Thời gian nhận tiền hoàn: 03 - 05 ngày làm việc.

 

Để tham khảo thêm về chính sách Trả hàng - Hoàn tiền trên Sendo, bạn có thể truy cập tại đây nhé.