Mua theo nhóm

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Sendo Farm - Đi chợ tại nhà

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Mua theo nhóm

 

1. Mua theo nhóm là hình thức mua hàng gì?

Mua theo nhóm là nhiều người cùng mua một sản phẩm trong khoảng thời gian quy định để hưởng giá ưu đãi hơn so với việc mua riêng lẻ từng người.

 

 

 

2. Tôi có thể tham gia bao nhiêu nhóm mua cho một sản phẩm?

 

Bạn có thể tham gia tất cả các nhóm mua đang có cho một sản phẩm với điều kiện nhóm đó vẫn đang chờ đủ người tham gia và chưa hết thời gian quy định.

 

3. Tôi có thể mua bao nhiêu đơn hàng trong một nhóm mua?

 

Bạn có thể mua nhiều đơn hàng (không giới hạn số lượng) trong một nhóm mua bất kỳ.

 

4. Tôi phải thanh toán bằng phương thức nào khi mua theo nhóm?

 

Tất cả các phương thức thanh toán đều được áp dụng khi mua theo nhóm, trừ phương thức CHUYỂN KHOẢN qua ngân hàng.

 

5. Thời hạn cho một nhóm mua chung là bao lâu?

 

Một nhóm mua chung sẽ được mở trong 24 giờ tính từ thời điểm tạo nhóm. Sau 24 giờ, nếu nhóm không đủ người mua chung thì sẽ tự động bị hủy. Khi đó, bạn có thể tạo nhóm mới hoặc tham gia nhóm mua khác.

 

6. Một nhóm mua cần tối thiểu bao nhiêu người để được coi là đủ điều kiện đóng nhóm và chốt đơn hàng?

 

Một nhóm cần tối thiểu 05 người. Khi đủ người, nhóm sẽ tự đóng và hàng sẽ được giao cho những người đã tham gia mua chung.

 

7. Tôi có thể rủ bao nhiêu người cùng tham gia mua chung một sản phẩm?

 

Bạn có thể rủ nhiều người (không giới hạn số lượng) cùng mua sản phẩm. Càng đủ người sớm, đơn chốt càng nhanh!

 

8. Khi nhóm đã đủ người mà chưa hết thời gian nhóm có hiệu lực, tôi có phải chờ hết giờ để chốt đơn không?

 

Không. Ngay khi nhóm đủ người, nhóm sẽ được đóng và đơn hàng sẽ được giao tới bạn (thời gian giao hàng phụ thuộc đơn vị vận chuyển và địa chỉ nhận hàng).

 

9. Khi tôi rời một nhóm mua, tôi có phải hủy đơn hàng không?

 

Có. Bạn buộc phải hủy đơn hàng đã mua để có thể rời nhóm mua chung sản phẩm đó.