CSKH/ Trả hàng & Hoàn tiền

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Tôi cần cung cấp những gì để yêu cầu hoàn tiền một phần?

Bạn cần cung cấp những hình ảnh thật của sản phẩm nhận được. Bao gồm:

 

- Hình ảnh bao quát toàn bộ sản phẩm.

- Bao bì sản phẩm, mặt trước và mặt sau gói hàng.

- Chi tiết lỗi của sản phẩm.

- Hóa đơn nhận hàng (nếu có)

- Thêm hình ảnh (nếu có) giúp nhận định rõ hơn về sản phẩm.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ