CSKH/ Trả hàng & Hoàn tiền

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Tôi có thể được hoàn tối đa bao nhiêu tiền?

Bạn không được yêu cầu hoàn tiền lớn hơn giá trị đơn hàng thanh toán. Trung tâm chăm sóc khách hàng Sendo là bên đưa ra phán quyết cuối cùng về số tiền bạn nhận được.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ