CSKH/ Trả hàng & Hoàn tiền

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Tôi có bao nhiêu thời gian để yêu cầu hoàn tiền sau khi nhận hàng?

Bạn có 48 tiếng để tiến hành yêu cầu hoàn tiền kể từ khi nhận hàng. Sau thời hạn này, nếu không nhận được thông tin từ bạn thì hệ thống sẽ tự động Hoàn tất giao dịch. Bạn yêu cầu hoàn tiền sẽ không còn hiệu lực.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ