CSKH/ Trả hàng & Hoàn tiền

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Nếu người bán đồng ý hoàn tiền nhưng sau đó không thực hiện thì xử lý thế nào?

Trung tâm Chăm sóc khách hàng Sendo sẽ đứng ra giải quyết trường hợp trên.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ