CSKH/ Đơn Hàng

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Nếu sản phẩm chính có nhiều thuộc tính thì Gói siêu hời áp dụng như thế nào?

Nếu sản phẩm chính có nhiều thuộc tính, chỉ thuộc tính nào được người bán thiết lập cho Mua gói siêu hời thì mới có sản phẩm mua kèm giá ưu đãi.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ