CSKH/ Vận Chuyển

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Khi Shop hủy đơn hàng tôi có thể được hoàn trả mã miễn phí vận chuyển không?

Khi Shop hủy đơn hàng, bạn sẽ được hoàn trả mã miễn phí vận chuyển. Chỉ trong trường hợp mã miễn phí vận chuyển của bạn hết hạn hoặc hết lượt bạn mới hoàn toàn không thể lấy lại mã.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ