CSKH/ Vận Chuyển

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Tôi có thể dùng cùng lúc mã miễn phí vận chuyển Sendo và hỗ trợ phí vận chuyển của Shop không?

Bạn có thể vừa sử dụng mã miễn phí vận chuyển và hỗ trợ phí vận chuyển từ Shop (nếu có).

 

Sau khi trừ hết phần tiền hỗ trợ từ Shop sẽ trừ đến phần tiền của mã miễn phí vận của Seno. Do đó, bạn nên so sánh kỹ phí vận chuyển với tiền hỗ trợ của Shop trước khi sử dụng mã miễn phí vận chuyển Sendo để tiết kiệm mã.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ