CSKH/ Vận Chuyển

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Nếu tôi nhập sai mã miễn phí vận chuyển thì tôi có bị mất mã đó không?

Bạn không mất mã miễn phí vận chuyển khi nhập sai và có thể nhập lại thêm 3 lần. Nếu nhập sai quá 3 lần bạn cần đợi 1 tiếng để nhập lại.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ