Phương thức thanh toán kết hợp có thể áp dụng cho đơn hàng sử dụng mã giảm giá không?

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Phương thức thanh toán kết hợp có thể áp dụng cho đơn hàng sử dụng mã giảm giá không?

Các đơn hàng có sử dụng mã giảm giá vẫn có thể thanh toán kết hợp Ví SenPay và trả tiền mặt.

Giữ liên lạc với Sendo nhé