CSKH/ Mã giảm giá & Chương trình khuyến mãi

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Nếu tôi mua số lượng sản phẩm đủ để hưởng giá ưu đãi nhưng bên bán không có đủ hàng để giao thì tôi còn được hưởng mức ưu đãi nữa không?

Trong trường hợp số lượng hàng thực tế của bên bán không đúng với số lượng bạn lựa chọn trên Sendo, bên bán phải có nghĩa vụ hủy đơn hàng. Chúng tôi rất tiếc về điều này.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ