CSKH/ Điểm Sen

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Điểm Sen trong phần điểm tạm của tôi sẽ được xử lý như thế nào?

Số Điểm Sen trong phần điểm tạm của bạn sẽ được chuyển sang ví phụ SenPay khi đơn hàng được cập nhật trạng thái hoàn tất (khi người mua xác nhận đã nhận hàng và không có khiếu nại sản phẩm).

 

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ