CSKH/ Thông tin

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH: VAY CIMB - 0% LÃI SUẤT TRONG 2 THÁNG ĐẦU

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH: VAY TIỀN TIÊU TẾT - SENDO LO HẾT

VAY CIMB - 0% LÃI SUẤT TRONG 2 THÁNG ĐẦU 

1. Tên chương trình khuyến mại

Chương trình ưu đãi hoàn tiền dành cho khách hàng vay tiêu dùng tín chấp của CIMB (“Chương trình”).

2. Thời gian khuyến mại

Chương trình được áp dụng từ ngày 05/12/2019 đến hết ngày 23/01/2020 (“Thời gian khuyến mại”).

3. Sản phẩm khuyến mại

Chương trình áp dụng trên sản phẩm Vay tiêu dùng tín chấp của Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (“CIMB” hoặc “Ngân hàng”).

  4. Đối tượng áp dụng

(“Khách hàng”) nộp hồ sơ sử dụng sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp của CIMB thông qua ứng Sendo (có kết nối với Octo by CIMB - “Kênh Đối tác CIMB”) trong Thời gian khuyến mại.

Khách hàng đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

5. Phạm vi áp dụng

Trên toàn hệ thống Ngân hàng thông qua ứng dụng OCTO by CIMB hoặc Vay CIMB qua ứng dụng Sendo.

6. Hình thức khuyến mại

Hoàn tiền vào tài khoản Spend Account của Khách hàng.

Spend Account sẽ được CIMB tạo cho khách hàng sau khi đăng kí khoản vay.

 7. Thể lệ chương trình

Khách hàng nộp hồ sơ vay tiêu dùng tín chấp CIMB có thời hạn vay tối thiểu 12 tháng thông qua ứng dụng Sendo trong Thời gian khuyến mại, được giải ngân trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp thành công hồ sơ vay và đáp ứng đầy đủ điều khoản và điều kiện của Chương trình, sẽ được hưởng ưu đãi với thể lệ như sau:

- Hoàn tiền tối đa bằng tổng số tiền lãi vay Khách hàng đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho CIMB trong 2 tháng đầu tiên tính từ thời điểm giải ngân.

- Số tiền khuyến mại sẽ được chuyển vào tài khoản Spend Account của Khách hàng chậm nhất trước kỳ thanh toán nợ vay của tháng thứ 3 tính từ thời điểm giải ngân.

8. Điều kiện và điều khoản

8.1 Khách hàng nộp hồ sơ vay tiêu dùng tín chấp qua đối tác CIMB thông qua ứng dụng Sendo trong Thời gian khuyến mại và được giải ngân trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp thành công hồ sơ vay.

8.2 Chương trình chỉ áp dụng cho duy nhất một (01) khoản vay được giải ngân đầu tiên trong Thời gian khuyến mại cho mỗi Khách hàng.

8.3 Khách hàng phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn nợ vay bao gồm tiền gốc và lãi của 2 tháng đầu tiên của khoản vay.

8.4 Khách hàng không được tất toán trước hạn khoản vay trong vòng 12 tháng kể từ ngày giải ngân. Trường hợp vi phạm điều khoản này, Khách hàng phải hoàn trả cho CIMB toàn bộ số tiền khuyến mại đã nhận bằng tiền mặt tại thời điểm tất toán khoản vay. Phí trả nợ trước hạn và các loại phí liên quan khi tất toán khoản vay sẽ được áp dụng theo quy định của CIMB theo từng thời kỳ.

8.5 Khách hàng đồng ý rằng CIMB được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến Khách hàng nhận khuyến mại cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của CIMB và trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ khoản chi phí nào cho và nhận được bất kỳ sự đồng ý nào khác từ Khách hàng nhận khuyến mại.

8.6 Tất cả các điều kiện và điều khoản quy định trong Chương trình này và các điều kiện, điều khoản chung khi giao dịch với Ngân hàng, các điều kiện, điều khoản đối với sản phẩm Vay tiêu dùng tín chấp, trong trường hợp có sự thay đổi, bổ sung, thay thế sẽ được áp dụng. Các thay đổi, bổ sung này sẽ được công bố trên website của CIMB tại: www.cimbbank.com.vn.

8.7 Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận khuyến mại từ Chương trình bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân (nếu áp dụng).

8.8 Khách hàng có thể khiếu nại các vấn đề phát sinh liên quan đến Chương trình trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Sau thời hạn này, mọi khiếu nại sẽ không được CIMB tiếp nhận và giải quyết.

8.9 Khách hàng sẽ mất quyền nhận ưu đãi nếu tại thời điểm xét khuyến mại (hoàn tiền), tình trạng tài khoản Spend Account của Khách hàng là Đóng/Hủy/Bị tạm ngừng giao dịch.

8.10 CIMB có toàn quyền từ chối hoàn tiền cho bất kỳ Khách hàng nào mà CIMB cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.

8.11 CIMB, những công ty liên kết của CIMB, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của CIMB và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng khuyến mại, ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.

8.12 Bằng việc chấp nhận hoặc sử dụng khuyến mại, Khách hàng đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho CIMB, những công ty liên kết của CIMB, giám đốc, nhân viên và người đại diện của CIMB và những công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho CIMB, những công ty liên kết của CIMB, và giám đốc, nhân viên và người đại diện của CIMB và những công ty liên kết này do có liên quan đến việc Khách hàng tham gia vào Chương trình.

8.13 Bằng việc tham gia Chương trình này, Khách Hàng mặc định đồng ý và chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện của Chương trình được liệt kê trên đây và chính sách của CIMB.

Ghi chú: Đây là chương trình ưu đãi từ phía Ngân hàng CIMB dành cho khách hàng vay qua CIMB và đối tác của CIMB. Sendo là đối tác của CIMB nên khách hàng vay qua Sendo hoàn hoàn thỏa điều kiện để nhận ưu đãi từ chương trình.

Tham khảo thể lệ CIMB tại đây:

https://www.octoapp.cimbbank.com.vn/content/dam/cimbvietnam/amp/PDF/PL-promo-Dec2019-Terms-Conditions-Nov29.pdf

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ