Thể lệ "NỔ KẸO"

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Thể lệ "NỔ KẸO"

mb-zendesk.png

Sendo hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng Apple không có bất kỳ nghĩa vụ hỗ trợ hay bảo đảm nào với chương trình và Sendo là bên duy nhất chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến chương trình này.

 

 

Giữ liên lạc với Sendo nhé