CSKH/ Thanh toán

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Khi nào tiền trong Ví khuyến mãi của tôi hết hạn? Tôi có thể xem hạn sử dụng của tiền khuyến mãi ở đâu?

- Tiền trong ví khuyến mãi phát sinh trong năm hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 31/12 của năm kế tiếp. (Ví dụ: tiền tích lũy trong Ví khuyến mãi phát sinh trong năm 2018 sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2019)

 

- Bạn có thể kiểm tra số dư ví khuyến mãi bằng cách đăng nhập vào tài khoản SenPay=> Tài khoản=> Thông tin tài khoản=> Tài khoản khuyến mãi.

image3.png

 

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ