CSKH/ Thanh toán

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Giao dịch có sử dụng tiền Ví khuyến mãi đã hủy, sau bao lâu tôi sẽ được hoàn trả tiền khuyến mãi?

Trường hợp đơn hàng huỷ/hoàn hợp lệ, tiền khuyến mãi sẽ được hoàn trả tương ứng vào Ví khuyến mãi của bạn. Số tiền khuyến mãi được hoàn sẽ tính hạn sử dụng từ ngày bạn được hoàn trả.

 

- Nếu đơn hàng bạn thanh toán bằng 100% tiền của Ví khuyến mãi: số tiền hoàn lại sẽ được hoàn về Ví khuyến mãi.

Nếu bạn thanh toán giá trị đơn hàng bằng cả Ví SenPay chính và Ví khuyến mãi: quy trình hoàn tiền sẽ lần lượt hoàn về Ví SenPay chính trước sau đó tới Ví khuyến mãi.

 

Ví dụ:

 

Bạn thanh toán đơn hàng với tổng giá trị là 50,000 VNĐ, trong đó có 30,000 VNĐ tiền Ví SenPay chính và 20,000 VNĐ tiền Ví khuyến mãi. Nếu sau khi có đơn hàng được hoàn/hủy số tiền được hoàn sẽ lần lượt là 30,000 VNĐ vào số dư Ví SenPay chính và 20,000 VNĐ được cộng vào số dư Ví khuyến mãi.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ