CSKH/ SenMall

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Tôi sẽ nhận tiền hoàn trả như thế nào?

Quy trình trả lại tiền (do lỗi của nhà bán hàng) cho các sản phẩm được bán trên SenMall được tiến hành theo hai trường hợp sau:

 

+ Trường hợp SenMall yêu cầu nhà vận chuyển đến tận nơi để nhận hàng trả từ bạn và giao lại cho nhà bán hàng: Sau khi nhà bán hàng nhận được hàng, số tiền mua hàng sẽ lập tức được trả lại vào Ví SenPay của bạn.
+ Trường hợp bạn tự gửi hàng về nhà bán hàng thông qua bưu điện: Sau khi gửi hàng thành công, bạn vui lòng cung cấp mã vận đơn (in trên biên nhận gửi hàng) về cho SenMall. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi tiến trình trả hàng. Khi xác nhận nhà bán hàng đã nhận lại hàng, SenMall sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để tiến hành các bước tiếp theo.


Lưu ý: Số tiền được trả lại Ví SenPay nhanh nhất là trong 48 giờ và trễ nhất là 03 tuần kể từ khi người mua khiếu nại trả hàng dựa vào thời gian xác minh chứng từ khiếu nại, chính sách của nhà bán hàng và thời gian trả hàng.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ