QUY ĐỊNH KIỂM HÀNG & KHIẾU NẠI CỦA ĐỐI TÁC VÀ NHÀ VẬN CHUYỂN

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Sendo Farm - Đi chợ tại nhà

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

QUY ĐỊNH KIỂM HÀNG & KHIẾU NẠI CỦA ĐỐI TÁC VÀ NHÀ VẬN CHUYỂN

Nếu tài xế đã Xác nhận giao hàng cho Đối Tác hoặc trạng thái xe là Đã giao tới điểm, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

Thời gian kiểm hàng & khiếu nại tài xế:
- Đối Tác sẽ được kiểm hàng trong 3 tiếng. Thời gian kiểm hàng được tính khi Tài xế xác nhận giao hàng cho Đối Tác thành công trên ứng dụng của Tài xế.
- Đối Tác không thể khiếu nại cho Tài xế khi quá thời gian đã quy định. Trong trường hợp này, Đối Tác có thể khiếu nại giúp khách hàng hoặc khách hàng có thể tạo khiếu nại trên app Sendo Farm.

 

Trách nhiệm kiểm hàng & khiếu nại tài xế:
- Đối tác sẽ bị ghi nhận lỗi khi phát sinh khiếu nại thiếu hàng/sai hàng từ khách hàng hoặc từ đối tác, nhưng đối tác không thực hiện kiểm hàng và khiếu nại với tài xế.
- Cách xử lý khiếu nại đã khắc phục từ tài xế:
Tài xế sẽ giao lại: đối tác sẽ nhận được sản phẩm đã khiếu nại từ tài xế trước 16h00
Tài xế không thể giao: tài xế chưa chắc chắn và không thể khắc phục được, đối tác hướng dẫn khách hàng tạo khiếu nại trên App mua hàng.

Lưu ý: đối với các trường hợp hàng thiếu, giao sai hàng, bể vỡ, không đảm bảo nhiệt độ đối với hàng đông/mát…bắt buộc Đối Tác phải kiểm hàng trong 3 giờ và khiếu nại nhà vận chuyển.

 

Kiểm tra hàng hóa đã giao từ tài xế: Đơn hàng => Chuyến xe => Xem sản phẩm

Screenshot_56.png

 

Làm thế nào để khiếu nại sản phẩm giao thiếu?

Screenshot_57.png

 

Làm thế nào để khiếu nại sản phẩm giao sai mẫu?

Screenshot_58.png

 

Làm thế nào để khiếu nại sản phẩm giao bị hư hỏng?

Screenshot_59.png

Làm thế nào để nhận thông báo cách khắc phục khiếu nại từ tài xế?

Lưu ý: Sendo Farm khuyến khích đối tác luôn bật nhận thông báo trên ứng dụng Đối tác để theo dõi các hoạt động cần xử lý

Screenshot_60.png

Cách kiểm tra các khiếu nại đã thông báo cho tài xế

Screenshot_61.png