Thông báo “Chương trình Khách hàng thân thiết FPT thay đổi giá trị quy đổi điểm FGOLD”

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Sendo Farm - Đi chợ tại nhà

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Thông báo “Chương trình Khách hàng thân thiết FPT thay đổi giá trị quy đổi điểm FGOLD”

Kính gửi Quý khách hàng,

Với mục tiêu nâng cao quyền lợi của khách hàng với nhiều ưu đãi hơn, từ 06/03/2023, Chương trình Khách hàng thân thiết FPT sẽ có những thay đổi như sau:

 

Nội dung thay đổi Trước 06/03/2023 Sau 06/03/2023
Quy định về xét hạng khách hàng

💎 Hạng Kim Cương: Từ 1.600 điểm xếp hạng trở lên.

🔮 Hạng Bạch Kim: Từ 1.000 điểm đến dưới 1.600 điểm xếp hạng.

🏆 Hạng Vàng: Từ 400 điểm đến dưới 1.000 điểm xếp hạng.

🥈 Hạng Bạc: Dưới 400 điểm xếp hạng.

💎 Hạng Kim Cương: Từ 16.000 điểm xếp hạng trở lên.

🔮 Hạng Bạch Kim: Từ 10.000 điểm đến dưới 16.000 điểm xếp hạng.

🏆 Hạng Vàng: Từ 4.000 điểm đến dưới 10.000 điểm xếp hạng.

🥈 Hạng Bạc: Dưới 4.000 điểm xếp hạng.

Quy định về tích điểm FGold

- Sendo Farm: 10.000đ (sau thuế VAT) = 01 FGold

- FPTShop: 40.000 VNĐ (sau thuế VAT) = 01 FGold

- FPT Telecom: 10.000 VNĐ (trước thuế VAT) = 01 FGold

- Sendo Farm: 1.000đ (sau thuế VAT) = 01 FGold

- FPTShop: 4.000 VNĐ (sau thuế VAT) = 01 FGold

- FPT Telecom: 1.000 VNĐ (trước thuế VAT) = 01 FGold

Quy định về tiêu điểm FGold 01 FGold = 100đ 01 FGold = 10đ

 

Việc thay đổi giá trị quy đổi FGold sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ tích điểm hiện tại đang áp dụng, đồng thời giúp khách hàng tích lũy được nhiều điểm hơn so với trước đây khi được tích điểm cả những đơn hàng có giá trị thấp. Từ đó, Quý khách có nhiều cơ hội hơn khi sử dụng điểm để thanh toán hàng hóa/dịch vụ/đổi quà tại Sendo Farm, FPT Telecom.

 

Quyền lợi của Quý khách được đảm bảo tuyệt đối.

  1. Điểm FGold chưa sử dụng trước ngày 06/03/202 sẽ được hệ thống thực hiện bù điểm theo hệ quy đổi điểm mới, Quý khách sẽ thấy Điểm FGold mới = Điểm FGold cũ x 10.  Ví dụ: Trước ngày 06/03/2023, điểm FGold chưa sử dụng của quý khách là 150 FGold (tương đương 150 x 100 vnđ = 15.000 vnđ), sau 06/03/2023 điểm FGold sẽ được cập nhật theo hệ số mới là 1.500 FGold (tương đương 1.500 x 10 vnđ = 15.000 vnđ)
  1. Điểm xếp hạng tích lũy trong 12 tháng gần nhất để xếp hạng thành viên của Quý khách sẽ được tự động cập nhật, đảm bảo hạng khách hàng vẫn duy trì như trước khi thay đổi giá trị quy đổi điểm FGold.