CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DÀNH CHO ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN SENDO FARM

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Sendo Farm - Đi chợ tại nhà

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DÀNH CHO ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN SENDO FARM

Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho tất cả các đối tác là cộng tác viên phụ xe, tài xế giao hàng.

 

Ứng dụng Đối tác Sendo có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của Người dùng là tài xế bằng cách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, v.v.. Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho một hoặc nhiều Mục Đích bao gồm cả các Dịch vụ dựa trên địa điểm do Người dùng yêu cầu hoặc cung cấp cho Người dùng những thông tin liên quan tới địa điểm đó. Đối với hầu hết các thiết bị di động, Người dùng có thể rút lại sự cho phép lấy thông tin vị trí của Người dùng thông qua mục cài đặt điện thoại. Nếu Người dùng có thắc mắc về cách để vô hiệu hóa các dịch vụ xác định vị trí trên thiết bị di động của Người dùng, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hoặc các nhà sản xuất thiết bị. Tuy nhiên, trường hợp này có thể có nghĩa rằng Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ cho Người dùng, Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại với Người dùng và/hoặc hợp đồng Người dùng có với Chúng tôi và Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng.

 

VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân được yêu cầu cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Họ tên;

- Số điện thoại di động;

- Thông tin đăng ký xe (loại xe, biển số,…);

- Vị trí của bạn (để xác định các vị trí nhận đơn hàng và sự thay đổi chuyến đi bất thường);

- Thông tin khoảng cách di chuyển;

- Thông tin về cách bạn tương tác với ứng dụng của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);

- Thông tin thiết bị (như vị trí GPS, thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP và tên các ứng dụng bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình);

- Hình ảnh chụp báo cáo giao hàng;

- Bất kỳ thông tin nào khác về Người dùng khi Người dùng đăng nhập và/hoặc sử dụng Dịch vụ trên Ứng Dụng Đối Tác, thời điểm Người dùng sử dụng các Dịch vụ trên Ứng Dụng Đối Tác.

 

Truy cập ứng dụng đối tác - vai trò tài xế:

- Như với hầu hết các ứng dụng khác, thiết bị của Người dùng có thể sẽ gửi đến ứng dụng Đối tác Sendo một số thông tin cá nhân mà Người dùng dùng để đăng nhập. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP của thiết bị truy cập, hệ điều hành, tên trình duyệt/tên phiên bản, các trang web/ứng dụng tham khảo, trang yêu cầu, ngày/giờ, để giúp ứng dụng  ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Người dùng. Nếu Người dùng đã đăng nhập, thông tin này sẽ được ghi nhận và lưu tại tài khoản cá nhân của Người dùng. Các thông tin này cũng được đưa vào thống kê nặc danh để cho phép Chúng tôi nắm được thói quen truy cập của Người dùng.

 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân được cung cấp như thế nào? 

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho một hoặc nhiều hơn các mục đích sau đây:

- Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Đối tác Sendo, tài khoản của Người dùng, mối quan hệ của Người dùng với Chúng tôi, và việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng;

- Để quản lý, vận hành và cung cấp cho Người dùng cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các Dịch Vụ của Chúng tôi;

- Cải thiện trải nghiệm của Người dùng khi sử dụng Dịch vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mong muốn của Người dùng, cung cấp một phương pháp nhanh hơn để Người dùng có thể truy cập vào tài khoản và gửi thông tin cho Chúng tôi;

- Để thực thi Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép nào Người dùng cuối được áp dụng;

- Để bảo vệ sự an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hợp pháp của Người dùng khác;

- Để định danh và/hoặc xác minh tài khoản Người dùng;

- Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ được vận hành suôn sẻ;

- Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển Dịch vụ), để phân tích hành vi Người dùng nhằm mục đích cải thiện Dịch vụ và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người dùng;

- Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;

- Để kiểm toán Dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của Sendo Farm;

- Để dùng làm căn cứ xử lý vi phạm và ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc Người dùng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của Người dùng với Chúng tôi, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;

- Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của Người dùng, cho dù trong hay ngoài thẩm quyền tài phán đối với Người dùng;

- Bất kỳ mục đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho Người dùng tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của Người dùng. (gọi chung là “Mục Đích”);

 

Một số mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tùy thuộc vào hoàn cảnh tại thời điểm thu thập, nên sẽ không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng về những mục đích đó tại thời điểm cần sự đồng ý của Người dùng, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của Người dùng là phù hợp theo quy định pháp luật.

 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép đồng ý.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

 

ĐĂNG KÝ ĐỐI TÁC SENDO FARM