Điều khoản và Chính sách Ví Farm

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Sendo Farm - Đi chợ tại nhà

Đơn hàng

Khuyến mãi

Tài khoản

Thanh toán

Trả hàng & Hoàn tiền

Vận chuyển

Điều khoản và Chính sách Ví Farm
CHƯƠNG I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 1. Điều 1. Định nghĩa

  Sendo: Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ.

  Dịch vụ Ví mua hàng Sendo Farm (gọi tắt là Ví Farm): Là dịch vụ do Sendo cung cấp cho Khách hàng khi Khách hàng đăng ký mở tài khoản trên sàn giao dịch thương mại điện tử Sen Đỏ và được sử dụng mua hàng Sendo Farm do Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ cung cấp.

  Sendo Farm: là dịch vụ do Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử Sen Đỏ.

  Tài khoản Ví Farm: là một tài khoản do Sendo cung cấp cho Khách hàng để sử dụng Dịch vụ Ví Farm.

  Khách hàngLà tổ chức, cá nhân đang sử dụng các Dịch vụ Ví Farm do Sendo cung cấp.

  Thông tin Khách hàng: Là những dữ liệu về Khách hàng do Khách hàng cung cấp hoặc hình thành trong quá trình sử dụng Dịch vụ và/hoặc Sendo thu thập và lưu trữ được trong quá trình tiếp xúc, thực hiện giao dịch với Khách hàng và/hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan đến Khách hàng.

  Sở hữu trí tuệ: có nghĩa là toàn bộ bản quyền hiện tại và tương lai, bằng sáng chế, thương hiệu (dù được đăng ký hay không) hoặc quyền về cơ sở dữ liệu, sáng chế hoặc bí mật kinh doanh, bí quyết, quyền về thiết kế, các bản vẽ, tên hiệu thương mại và kinh doanh, tên miền và toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ khác và những ứng dụng đối với bất kỳ quyền nào nêu trên (trong đó những ứng dụng này có thể tạo ra) có thể được bảo vệ tại bất kỳ quốc gia liên quan nào trên thế giới.

  Quy định Pháp luật: bao gồm toàn bộ các quy định pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như Luật, Bộ luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, quy chuẩn, quy tắc, quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định có hiệu lực pháp luật khác tại từng thời điểm.

  Ngày Làm Việc: là ngày theo Dương lịch, không bao gồm các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

 2. Điều 2. Thông tin Khách hàng

  1. Bằng việc sử dụng Dịch vụ Ví Farm, Khách hàng đồng ý rằng Sendo được quyền thu thập, sử dụng và cung cấp Thông tin Khách hàng theo quy định của Điều khoản và điều kiện này.
  2. Thu thập Thông tin Khách hàng: Thông tin Khách hàng có thể được thu thập thông qua các yêu cầu đối với Khách hàng (hoặc Người đại diện của Khách hàng), hoặc Sendo thu thập từ các nguồn cung cấp thông tin (bao gồm cả thông tin được phổ biến rộng rãi), được khởi tạo hoặc tổng hợp cùng với các thông tin khác mà Sendo có được.
  3. Sử dụng Thông tin Khách hàng:
   Sendo và các đơn vị liên kết với Sendo sẽ sử dụng Thông tin Khách hàng có liên quan đến các mục đích sau:
   • Phục vụ các yêu cầu trong hoạt động nội bộ của Sendo hoặc các đơn vị liên kết với Sendo, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Các mục đích quản lý thông tin Dịch vụ, và rủi ro; quy hoạch và phát triển Hệ thống hoặc sản phẩm, bảo hiểm, kiểm toán và điều hành, các mục đích khác có liên quan;
   • Thực thi hoặc bảo vệ các quyền của Sendo và các đơn vị liên kết của Sendo;
   • Duy trì mối quan hệ tổng thể của Sendo với Khách hàng (kể cả hoạt động chăm sóc Khách hàng, tiếp thị hoặc xúc tiến các Dịch vụ tài chính và các sản phẩm có liên quan đến Khách hàng và nghiên cứu thị trường);
  4. Cung cấp Thông tin Khách hàng:
   Thông tin Khách hàng sẽ được cung cấp trong các trường hợp sau:
    • Theo yêu cầu của Khách hàng và/hoặc Giám hộ/Người đại diện theo pháp luật của Khách hàng và/hoặc Người được Khách hàng uỷ quyền.
    • Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
    • Theo yêu cầu của bên thứ ba được Khách hàng đồng ý hoặc uỷ quyền.
    • Theo yêu cầu bằng văn bản của người thừa kế của Khách hàng;
  5. Các nghĩa vụ của Khách hàng:

   Khách hàng đồng ý sẽ cung cấp thông tin cho Sendo trong quá trình mở, sử dụng Dịch vụ, xử lý khiếu nại, tranh chấp tại Sendo, thực hiện các yêu cầu liên quan của Khách hàng.

   Khách hàng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Sendo (không quá 30 ngày trong mọi trường hợp) bằng văn bản nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến Thông tin Khách hàng đã cung cấp cho Sendo.

   Chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác, đầy đủ trung thực đối với các thông tin do mình cung cấp cho Sendo. Trong bất kỳ trường hợp nào nếu Khách hàng vi phạm quy định này, Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh và Sendo sẽ miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến khiếu nại, kiện tụng và bồi thường trong bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến vi phạm này của Khách hàng.

 3. Điều 3. Cách thức sử dụng Dịch vụ Ví Farm

  1. Khách hàng phải đảm bảo an toàn, bảo mật cho tài khoản đăng nhập, mật khẩu và OTP, các thông tin, dữ liệu khác do Khách hàng cung cấp trong toàn bộ quá trình thiết lập, quản lý, sử dụng Dịch vụ Ví Farm và chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu Khách hàng vi phạm trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo mật, và Sendo sẽ miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến khiếu nại, kiện tụng và bồi thường trong bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến vi phạm này của Khách hàng.
   Khách hàng cần phải ghi nhớ mật khẩu, không ghi chép ở bất cứ nơi nào, không tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ người nào, không đặt tuỳ chọn của trình duyệt web cho phép lưu lại tên và mật khẩu người dùng; thoát khỏi hệ thống khi không sử dụng; thận trọng, hạn chế sử dụng máy tính công cộng, mạng không dây công cộng để truy cập vào Dịch vụ Ví Farm.
  2. Khách hàng đảm bảo các thông tin tài khoản Ví Farm là tài khoản của chính Khách hàng, hoặc Khách hàng được phép sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan đến tài khoản, Sendo sẽ phối hợp cung cấp thông tin, tiến hành các hoạt động đầu mối liên hệ giữa các bên liên quan, Khách hàng cam kết chịu trách nhiệm giải quyết và không để Sendo phải chịu bất kỳ trách nhiệm đối bất kỳ thiệt hại nào phát sinh. Trong trường hợp này, Khách hàng đồng ý rằng, Sendo được toàn quyền trong việc tạm khóa/phong tỏa toàn bộ hoạt động sử dụng dịch vụ có liên quan của Khách hàng đến khi tranh chấp, khiếu nại được giải quyết, hoặc trong trường hợp cần thiết có thể cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu hỗ trợ, xử lý theo Quy định Pháp luật.
  3. Khách hàng phải bảo mật các thông tin Tên đăng nhập, mật khẩu, Mật khẩu thanh toán, yếu tố xác thực thứ hai, tài khoản liên kết có liên quan. Khách hàng phải thông báo ngay cho Sendo nếu các thông tin trên bị lộ hoặc thiết bị cài đặt Ví Farm, số thiết bị đăng ký nhận OTP của Khách hàng thay đổi, hay bị mất. Trong truờng hợp này, Khách hàng tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch được thực hiện trước khi Sendo thực hiện khóa, phong tỏa dịch vụ của Khách hàng cũng như các chi phí điện thoại, phí truy cập internet, các khoản phí khác có thể phát sinh để xử lý sự việc.
  4. Việc đặt lại mật khẩu, thay đổi phương thức xác thực, thay đổi gói dịch vụ hoặc ngừng sử dụng dịch vụ được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của Khách hàng, theo quy định của Sendo và chỉ có giá trị khi được Sendo xác nhận.
  5. Khách hàng thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho Sendo khi phát hiện hoặc nghi ngờ việc truy cập trái phép dịch vụ; hoặc nghi ngờ mật khẩu bị lộ. Khách hàng phải xác nhận lại thông báo bằng văn bản, email gửi cho Sendo(nếu trước đó thông báo bằng các hình thức khác).
  6. Khách hàng cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo quản và sử dụng mã đăng nhập, mật khẩu sử dụng dịch vụ.
  7. Khách hàng phải thường xuyên cập nhật, đảm bảo tuân thủ theo đúng các hướng dẫn về an toàn, bảo mật, hướng dẫn thiết lập, quản lý, sử dụng dịch vụ do Sendo ban hành theo từng thời kỳ.
  8. Việc nạp tiền vào Ví Farm của Khách hàng được thực hiện từ:
   • Nhân viên của Sendo Farm; hoặc/và
   • Đối tác Sendo Farm; hoặc/và
   • Điểm nhận hàng Sendo Farm; hoặc/và
   • Các phương thức khác theo quy định của Sendo trong từng thời kỳ. 
  9. Khách hàng được sử dụng Ví Farm của mình để:
   • Mua hàng hóa, dịch vụ Sendo Farm; và
   • Không thể rút số dư trong Ví Farm; và
   • Không thể chuyển tiền qua lại giữa các Ví Farm. 
 4. Điều 4. Hạn mức thanh toán

  1. Chính sách hạn mức thanh toán: Là số tiền tối thiểu và tối đa mà Khách hàng được phép thực hiện đối với các giao dịch. Các hạn mức thanh toán bao gồm: Hạn mức thanh toán/lần, Hạn mức thanh toán/ngày và hạn mức số lần thanh toán/ngày trong đó:
    • Hạn mức số tiền thanh toán/lần: là số tiền tối thiểu và tối đa Khách hàng được phép thực hiện trong một lần thanh toán.
    • Hạn mức số tiền thanh toán/ngày: là số tiền tối đa Khách hàng được phép thanh toán trong một ngày.
    • Hạn mức số lần thanh toán/ngày: là số lần thanh toán tối đa Khách hàng được phép thực hiện trong một ngày
   Theo đó:
   1. Hạn mức số tiền thanh toán/ngày của Khách hàng sử dụng Ví Farm: tối thiểu là 1 đồng và tối đa là 3.000.000 đồng.
   2. Hạn mức số tiền thanh toán/lần: trong hạn mức số tiền thanh toán/ngày.
   3. Hạn mức số lần thanh toán/ngày: không giới hạn và trong hạn mức số tiền thanh toán/ngày.
  2. Các hạn mức thanh toán sẽ được áp dụng theo quy định của Sendo công bố theo từng thời kỳ.
  3. Sendo có thể thay đổi hạn mức tối đa cho phép mà không cần sự chấp thuận của Khách hàng. Khi thay đổi hạn mức, Sendo sẽ thông báo công khai trong thời gian sớm nhất trên trang website https://sendo.vn/ và/ hoặc qua ứng dụng Sendo và/hoặc thông qua các phương tiện truyền thông thích hợp để thông báo tới Khách hàng. 
 5. Điều 5. Chính sách số tiền tối thiểu

  1. Số tiền tối thiểu nạp vào Ví Farm: 1 đồng.
  2. Việc đảm bảo duy trì số tiền tối thiểu trong hoạt động ví theo quy định tại khoản này có thể được Sendo thay đổi tùy theo từng thời kỳ, và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Nội dung thay đổi, thời gian áp dụng việc thay đổi, và các vấn đề liên quan sẽ được xác định trong Quyết định áp dụng chính sách duy trì số dư tối thiểu do Sendo ban hành trong từng thời kỳ.
 6. Điều 6. Chính sách phí Dịch vụ

  1. Biểu phí Dịch vụ Ví Farm tuân theo quy định hiện hành của Sendo và được thông báo công khai trên website https://sendo.vn và/hoặc qua ứng dụng Sendo và/hoặc thông qua các phương tiện truyền thông thích hợp để thông báo tới Khách hàng.
  2. Phí Dịch vụ gồm phí theo giao dịch/phí thu hàng kỳ (tháng/quý/năm), phí duy trì, quản lý tài khoản Ví Farm và các loại phí khác (nếu có).
  3. Phí Dịch vụ sẽ được thu bằng cách trích Nợ từ tài khoản Ví Farm của Khách hàng hoặc phương thức khác theo thỏa thuận giữa Sendo và Khách hàng. Tùy theo từng loại phí và từng loại giao dịch mà phí Dịch vụ sẽ được thu trên từng giao dịch hoặc thu theo định kỳ. Khách hàng cam kết sẽ thanh toán đầy đủ các loại phí Dịch vụ liên quan cho Sendo trong phạm vi thời hạn được yêu cầu.
 7. Điều 7. Truy cập dịch vụ và xử lý giao dịch

  1. Các giao dịch thực hiện qua Dịch vụ Ví Farm phải được lập với các thông tin chính xác và đầy đủ theo quy định của Sendo.
  2. Giao dịch của Khách hàng sẽ không được Sendo xử lý thành công nếu:

   Không có đủ số dư tài khoản cần thiết.

   Giao dịch vượt hạn mức cho phép.

   Không cung cấp đầy đủ các thông tin, chứng từ hoặc thông tin, chứng từ được cung cấp không đáp ứng các yêu cầu cho từng loại giao dịch.

   Các trường hợp khác nhận thấy giao dịch có phát sinh rủi ro theo quy định của Sendo và/hoặc Quy định Pháp luật.

   Một giao dịch cụ thể bị hạn chế hoặc cấm bởi pháp luật, và/hoặc các quy định nội bộ của các bên liên quan vì bất cứ lý do gì.

  3. Thời gian ngừng giao dịch (cut-off time) đối với mỗi loại giao dịch là khác nhau.

   Tùy theo quy định của Sendo, các giao dịch được phê duyệt sau cut-off time có thể bị từ chối xử lý hoặc được giữ trong Hệ thống để chờ xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Khách hàng được cập nhật và quản lý trạng thái giao dịch trên Dịch vụ Ví Farm.

   Khách hàng cam kết rằng mọi giao dịch từ việc sử dụng Dịch vụ Ví Farm được gửi tới Sendo đều đã được kiểm tra chặt chẽ và phát sinh từ chính Khách hàng.

  4. Khách hàng chấp nhận rằng bất cứ hành động nào truy cập vào Sendo bằng mã đăng nhập, mật khẩu là do Khách hàng tạo ra và Khách hàng chịu mọi trách nhiệm về các giao dịch này. Sendo có thể xử lý giao dịch mà không cần thêm bất kỳ xác nhận và thông báo của Khách hàng.
 8. Điều 8. Giao dịch không huỷ ngang

  1. Khách hàng không thể huỷ, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch nào đã được xác định đã thực hiện thanh toán thành công. Ngoại trừ, yêu cầu hủy giao dịch được gửi đến Sendo ngay lập tức sau khi Khách hàng thực hiện giao dịch và Sendo chưa ghi nhận hoặc chưa xử lý giao dịch trên hệ thống Sendo theo yêu cầu của Khách hàng và việc hủy giao dịch không ảnh hưởng đến lợi ích của Sendo cũng như lợi ích của bất kỳ một bên thứ ba khác.
  2. Các giao dịch đã được gửi tới Sendo hợp lệ và được chấp thuận có đầy đủ tính pháp lý ràng buộc giữa Sendo và Khách hàng.
 9. Điều 9. Các hành vi bị cấm khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ Ví Farm

  Vi phạm quy định của pháp luật và vi phạm quy định của Sendo;

  Thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Sendo hoặc bất cứ bên thứ ba nào;

  Phát tán các phần mềm độc hại cho hệ thống, dữ liệu của Sendo;

  Cung cấp thông tin sai sự thật hoặc không chính xác liên quan đến Khách hàng và các giao dịch được thực hiện trên tài khoản Ví Farm.

 10. Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

  1. Quyền của Khách hàng

   Được sử dụng Dịch vụ Ví Farm trong trong phạm vi cho phép của Sendo theo quy định tại điều khoản và điều kiện này, và chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác và đầy đủ, trung thực, theo hạn mức qui định của Sendo trong từng thời kỳ;

   Sử dụng Dịch vụ theo quy định của Sendo. Trường hợp có sự thay đổi về hướng dẫn sử dụng Dịch vụ, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Sendo sẽ chỉ cần đăng tải trên website https://sendo.vn/ và/hoặc qua ứng dụng Sendo mà không cần thêm bất kỳ sự thông báo nào khác từ Sendo;

   Sử dụng số tiền trên tài khoản Ví Farm của mình để thực hiện các giao dịch hợp pháp, hợp lệ. Chủ tài khoản Ví Farm được Sendo tạo điều kiện để sử dụng tài khoản Ví Farm của mình thuận tiện và an toàn;

   Yêu cầu Sendo thực hiện các giao dịch hợp pháp, hợp lệ và được cung cấp thông tin về các giao dịch thanh toán, số dư trên tài khoản Ví Farm của mình theo thỏa thuận với Sendo;

   Chấm dứt sử dụng Dịch vụ sau khi đã thực hiện các hướng dẫn, trình tự yêu cầu ngừng sử dụng Dịch vụ của Sendo và được Sendo chấp thuận;

   Gửi yêu cầu khiếu nại liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ theo đúng hướng dẫn của Sendo;

   Các quyền khác theo thỏa thuận riêng biệt với Sendo và các Quy định Pháp luật liên quan.

  2. Nghĩa vụ của Khách hàng

   Tuân thủ các quy định của Sendo và quy định của Điều khoản, Điều kiện này về sử dụng Dịch vụ theo đúng qui định, hướng dẫn của Sendo và Qui định của Pháp luật;

   Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Sendo khi đăng ký Dịch vụ và trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Thông báo ngay cho Sendo khi có bất kỳ thay đổi nào;

   Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của thông tin, tin nhắn Dịch vụ và thư điện tử, tín hiệu Dịch vụ từ hệ thống của Sendo gửi theo thông tin khai báo mà Khách hàng đã đăng ký. Nếu thông tin, tin nhắn của Dịch vụ hoặc thư điện tử bị truy cập hoặc sử dụng bởi một bên không có thẩm quyền không có lỗi của Sendo, Khách hàng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về chi phí, thiệt hại, ảnh hưởng phát sinh;

   Trong toàn bộ quá trình thiết lập, quản lý, sử dụng Dịch vụ Ví Farm do Sendo cung ứng, Khách hàng đồng ý và chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề phát sinh khi:

   • Đồng ý nhận tin nhắn/thư điện tử do Sendo gửi tới để:

    • Thông báo biến động số dư tài khoản Ví Farm

    • Thông báo các sản phẩm, Dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi.

    • Thường xuyên kiểm tra số dư các tài khoản, bảng kê các giao dịch phát sinh và sao kê tài khoản, thông báo ngay cho Sendo nếu có bất kỳ sự khác biệt nào. Chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch tài chính đã được thực hiện thành công bằng Tên đăng nhập, mật khẩu, mật khẩu thanh toán, yếu tố xác thực thứ 2.

   • Khách hàng chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc thiết bị, phần mềm Hệ thống, phần mềm ứng dụng... do Khách hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Dịch vụ nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch vụ.
   • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các thông tin của bên thứ ba (nhà cung cấp Dịch vụ) trên màn hình Dịch vụ trước khi sử dụng; đọc, hiểu, tuân thủ và ràng buộc bởi các quy định liên quan tới giao dịch trước khi sử dụng.
   • Tuân thủ các quy định của Sendo về giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp, theo các quy định chung và các thỏa thuận giữa Sendo và Khách hàng.
   • Phối hợp với Sendo và các đối tác liên quan để tìm nguyên nhân xử lý các lỗi Khách hàng phản ánh trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
   • Không được cho thuê, cho mượn tài khoản, không được sử dụng tài khoản của mình cho các giao dịch thanh toán đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp; Thông báo kịp thời với Sendo khi phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình hoặc tài khoản của mình bị lợi dụng;
   • Khách hàng cam kết là chủ sở hữu duy nhất số thuê bao điện thoại đã đăng ký, chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại phát sinh từ việc thông tin thuê bao của Khách hàng tại nhà mạng là không chính chủ.
   • Hoàn trả ngay lập tức và vô điều kiện cho Sendo theo yêu cầu của Sendo đối với các giao dịch nhầm lẫn, gian lận, nghi ngờ gian lận, giao dịch bị chủ thẻ khiếu nại là gian lận mà Khách hàng không chứng minh được quyền sở hữu hoặc được sử dụng hợp pháp. Trong các trường hợp này, Khách hàng đồng ý để Sendo tự động trích các khoản tiền này mà không cần thông báo cho Khách hàng hoặc cấn trừ các khoản phải trả của Sendo cho Khách hàng. Khoản phải trả còn lại sau khi đã cấn trừ sẽ được xác định là khoản nợ của Khách hàng với Sendo và Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán theo yêu cầu của Sendo.
   • Hoàn trả ngay cho Sendo những khoản thanh toán thừa, thanh toán quá số dư, những khoản tiền ghi có nhầm, thừa vào tài khoản (nếu có).
   • Thông báo ngay cho Sendo xử lý trong trường hợp thiết bị cung cấp OTP bị mất cắp, thất lạc.

   Đảm bảo có đủ tiền trên tài khoản Ví Farm để thực hiện các giao dịch đã lập;

   Chấp hành các quy định về mở và sử dụng tài khoản Ví Farm tại Điều Khoản và Điều kiện này và quy định mở tài khoản Sendo đã được đăng tải trên website (https://sendo.vn) và/hoặc ứng dụng Sendo;

   Duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản Ví Farm theo quy định của Sendo ban hành từng thời kỳ;

   Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của mình;

   Không được sử dụng tài khoản Ví Farm để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác;

   Các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này, cũng như các yêu cầu, hướng dẫn của Sendo tại từng thời điểm cũng như các quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan (nếu có).

 11. Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Sendo

  1. Quyền của Sendo 

   Cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thông tin Khách hàng và/hoặc các thông tin giao dịch theo đúng quy định của Pháp luật.

   Yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân khi Khách hàng thực hiện các yêu cầu liên quan đến Dịch vụ Ví Farm.

   Sendo chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ mà thiệt hại, tổn thất này là do lỗi chủ quan của Sendo gây ra.

   Sendo được miễn trách đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Khách hàng phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan tới do:

   • Việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng được Khách hàng ủy quyền cho người thứ ba hoặc;
   • Tin nhắn được thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này bằng bất cứ cách nào thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số thiết bị mà Khách hàng đã đăng ký hoặc;
   • Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Sendo, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do nguyên nhân bất khả kháng của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc;
   • Bất cứ sự kiện bất khả kháng nào.

   Được quyền tạm khóa/tạm dừng/chấm dứt/từ chối việc sử dụng Dịch vụ Ví Farm của Khách hàng nếu Khách hàng vi phạm các qui định trong Điều khoản và điều này hoặc quy định của Pháp luật liên quan hoặc nghi ngờ hành vi gian lận mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

   Từ chối thực hiện các giao dịch nếu Sendo phát hiện giao dịch vào thời điểm xử lý, có nội dung không hợp pháp, không hợp lệ hay không có đủ cơ sở để thực hiện xử lý.

   Sendo không chịu trách nhiệm với sự sai sót, nhầm lẫn do lỗi của Khách hàng trong toàn bộ quá trình thiết lập, quản lý, sử dụng Dịch vụ Ví Farm do Sendo cung ứng.

   Sendo được chủ động trích (ghi Nợ) tài khoản Ví Farm của Khách hàng trong trường hợp:

   • Để thu các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý tài khoản và cung ứng các Dịch vụ theo thỏa thuận trước với Khách hàng phù hợp quy định của pháp luật;
   • Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thi hành án, quyết định thu thuế hoặc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định của pháp luật;
   • Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của tài khoản Ví Farm theo quy định của pháp luật và thông báo cho Chủ tài khoản biết;
   • Khi phát hiện đã ghi Có nhầm vào tài khoản Ví Farm của Khách hàng hoặc theo yêu cầu hủy lệnh chuyển Có của Sendo chuyển tiền do Sendo chuyển tiền phát hiện thấy có sai sót so với lệnh giao dịch của Chủ tài khoản chuyển tiền;
   • Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa Chủ tài khoản với Sendo .

   Từ chối thực hiện yêu cầu của Chủ tài khoản Ví Farm trong trường hợp:

   • Chủ tài khoản Ví Farm không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thực hiện các yêu cầu, lệnh của Chủ tài khoản Ví Farm không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký mở tài khoản Ví Farm hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa Chủ tài khoản Ví Farm với Sendo;
   • Tài khoản Ví Farm không có đủ số dư để thực hiện yêu cầu;
   • Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền;
   • Tài khoản Ví Farm đang bị tạm khóa, bị phong tỏa toàn bộ hoặc tài khoản Ví Farm đang bị đóng, tài khoản Ví Farm bị tạm khóa hoặc phong tỏa một phần mà phần không bị tạm khóa, phong tỏa không có đủ số dư;

   Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản Ví Farm phù hợp các quy định của pháp luật;

   Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa Chủ tài khoản Ví Farm với Sendo không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

  2. Nghĩa vụ của Sendo 

   Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật

   Đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng theo Điều khoản và Điều kiện này.

   Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách hàng, tài khoản và giao dịch theo quy định của Pháp luật.

   Hỗ trợ các biện pháp xử lý kịp thời khi nhận được thông báo hợp lệ của Khách hàng về việc thiết bị cài đặt, thiết bị nhận OTP, mất cắp hoặc lộ Mật khẩu.

   Hỗ trợ, tư vấn, xử lý yêu cầu Khách hàng trong quá trình Khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ, đảm bảo dịch vụ được cung cấp ổn định, an toàn trong phạm vi trách nhiệm của Sendo.

   Giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng theo quy định.

   Thực hiện giao dịch của Chủ tài khoản Ví Farm sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của giao dịch;

   Ghi Có vào tài khoản Ví Farm của Khách hàng kịp thời các giao dịch chuyển tiền đến; thực hiện quy định hoàn trả tiền trong trường hợp sai sót, nhầm lẫn đã ghi nợ tài khoản Ví Farm của Khách hàng;

   Thông tin đầy đủ, kịp thời về số dư và các giao dịch phát sinh trên tài khoản Ví Farm theo thỏa thuận với Chủ tài khoản Ví Farm và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin mà mình cung cấp;

   Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi nội dung thông tin đăng ký mở tài khoản Ví Farm của Chủ tài khoản Ví Farm. Bảo quản lưu trữ thông tin mở tài khoản và các chứng từ giao dịch qua tài khoản theo đúng quy định của pháp luật;

   Đảm bảo bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản Ví Farm và giao dịch trên tài khoản Ví Farm của Chủ tài khoản Ví Farm theo quy định của pháp luật;

   Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên tài khoản Ví Farm của Khách hàng do lỗi của mình;

   Tuân thủ Quy định Pháp luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

   Xây dựng quy trình nội bộ về mở, sử dụng tài khoản Ví Farm và duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản Ví Farm. Hướng dẫn, thông báo công khai để Khách hàng biết và giải đáp, xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình mở và sử dụng tài khoản Ví Farm.

 12. CHƯƠNG II. MỞ, TẠM KHÓA, PHONG TỎA VÀ ĐÓNG TÀI KHOẢN VÍ FARM

  Điều 12. Điều kiện đăng ký mở tài khoản Ví Farm

  1. Đối với cá nhân: là người cư trú tại Việt Nam, có tài khoản Sendo.

   Số điện thoại sử dụng đăng ký mở tài khoản Ví Farm là số điện thoại Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ Sendo. Một số điện thoại chỉ được đăng ký mở một tài khoản Ví Farm.

  2. Đối với tổ chức: Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 13. Điều 13. Mở tài khoản Ví Farm

  1. Đối với Khách hàng chưa có tài khoản Sendo: Khi Khách hàng tạo tài khoản Sendo, Ví Farm sẽ được tự động tạo và liên kết với tài khoản Sendo. 
  2. Đối với Khách hàng đã có tài khoản Sendo nhưng chưa có Ví Farm: Ví Farm sẽ tự động tạo khi Khách hàng đăng nhập lại vào tài khoản Sendo hoặc vào trang chủ của Sendo Farm.
 14. Điều 14. Thông tin Khách hàng mở tài khoản Ví Farm

  Là các thông tin Khách hàng phải cung cấp theo quy định để tạo tài khoản Sendo theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Sendo.

 15. Điều 15. Xác thực thông tin Khách hàng mở tài khoản Ví Farm

  1. Khách hàng phải cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin trong hồ sơ mở tài khoản Ví Farm cho Sendo và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin mà mình cung cấp;
  2. Sendo có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo hồ sơ mở tài khoản Ví Farm của Khách hàng là đầy đủ, hợp lệ:

               - Xác minh qua hồ sơ Khách hàng cung cấp qua Internet.

               - Xác thực trực tiếp tại trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch của Sendo.

 16. Điều 16. Tạm khóa, phong tỏa, đóng tài khoản Ví Farm

  Việc tạm khóa, phong tỏa, đóng tài khoản Ví Farm được thực hiện theo quy định của Sendo được cập nhật từng thời kỳ và sẽ được đăng tải trên website (https://sendo.vn) và/hoặc ứng dụng Sendo.

  Trong mọi trường hợp, Sendo được quyền tạm khóa phong tỏa/sử dụng số dư và/hoặc đóng tài khoản Ví Farm của Khách hàng nếu Khách hàng vi phạm các qui định trong Điều khoản và điều này, quy định của Pháp luật liên quan hoặc nghi ngờ hành vi gian lận hoặc thực hiện thu hồi các khoản phải thu Khách hàng theo thực tế phát sinh mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

 17. CHƯƠNG III. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

  Điều 17. Tra soát, giải quyết khiếu nại

  1. Tiếp nhận tra soát, khiếu nại

   Áp dụng tối thiểu hai hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại bao gồm qua tổng đài điện thoại (có ghi âm, hoạt động 24/7) và qua trụ sở/chi nhánh; và đảm bảo xác thực những thông tin cơ bản mà Khách hàng đã cung cấp.

   Thời hạn Khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn này không quá 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.

   Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của Khách hàng.

   Thực hiện ngay các biện pháp để tạm dừng cung ứng Dịch vụ khi Khách hàng đề nghị do nghi ngờ có gian lận hoặc tổn thất và chịu trách nhiệm với toàn bộ tổn thất tài chính phát sinh đối với Khách hàng do việc sử dụng Dịch vụ sau thời điểm tạm dừng cung ứng dịch vụ;

  2. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại

   Trong thời hạn tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Khách hàng, Sendo tiến hành thực hiện bồi hoàn tổn thất cho Khách hàng.

   Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định tại điểm 17.1, Điều này mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc Bên nào thì trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc tiếp theo, Sendo thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất cho Khách hàng cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các Bên trong trường hợp thực hiện bồi hoàn cho Khách hàng.

   Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Sendo thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Khách hàng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Các Bên thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại theo nguyên tắc trách nhiệm của Bên nào thì Bên đó bồi hoàn cho Khách hàng.

   Trường hợp Sendo và Khách hàng không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Sendo chịu trách nhiệm lưu giữ các chứng từ liên quan đến tra soát, khiếu nại của Khách hàng trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết quả tra soát được Khách hàng chấp nhận.

 18. Điều 18. Chính sách hoàn trả

  1. Thời gian, thủ tục thực hiện hoàn trả được thực hiện trên cơ sở kết quả xử lý tra soát, khiếu nại được Sendo quy định từng thời kỳ;
  2. Việc hoàn trả được thực hiện vào Ví Farm của Khách hàng.

   Tiền hoàn không chuyển về tài khoản Ví Farm khác, không quy đổi thành tiền mặt hoặc các hình thức khác.

 19. Điều 19. Sửa đổi nội dung điều khoản

  1. Sendo được phép thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh Điều khoản, Điều kiện này; được phép khoá/tạm ngừng/chấm dứt/từ chối/sửa đổi/bổ sung/thay đổi giao diện/đổi tên Dịch vụ và các điều chỉnh khác liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng.
  2. Khi có các sự kiện này, Sendo sẽ thông báo trên website (https://sendo.vn/) và/hoặc ứng dụng Sendo và/hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng và/hoặc gửi thông báo cho Khách hàng qua một trong các phương tiện: email, thiết bị cố định, sms qua thiết bị di động của Khách hàng.
  3. Những thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh sẽ có hiệu lực vào ngày được xác định trong thông báo.
  4. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày đó thì được hiểu là Khách hàng chấp nhận các thay đổi, sửa đổi này. Trong trường hợp không đồng ý với các nội dung sửa đổi, Khách hàng được quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ theo quy định tại Điều này.
 20. Điều 20. Thông báo, tiếp nhận thông báo

  1. Các thông tin về Dịch vụ và các Điều khoản, điều kiện sử dụng Dịch vụ cũng như các thông tin có liên quan được cung cấp đến Khách hàng có thể thông qua các hình thức như sau: website, gửi thư đảm bảo, mail, fax, gửi trực tiếp, niêm yết tại trụ sở Sendo hoặc các chi nhánh. Khi đó, nếu nội dung không đề cập đến thời gian hiệu lực thì thời điểm xác định Khách hàng đã tiếp nhận thông tin như sau: (i) Fax: thời điểm báo fax thành công; (ii) theo dấu bưu điện nếu gửi bằng thư; (iii) thời điểm email gửi thành công (nếu là gửi mail); (iv) thời điểm Khách hàng nhận (nếu là gửi đến địa chỉ Khách hàng); (v) thời điểm đăng tải thông tin trên website hoặc (vii) thời điểm khác theo phương thức gửi do Sendo quy định.
  2. Mọi thắc mắc, yêu cầu tra soát, khiếu nại của chính Khách hàng, Khách hàng có thể liên lạc đến Trung tâm Chăm Sóc Khách hàng theo hotline: 0766006771 và 0906286771 hoặc qua địa chỉ email: hotro@sendo.vn
 21. Điều 21. Bất khả kháng

  1. Sự Kiện Bất Khả Kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn hoặc đình chỉ theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  2. Trong trường hợp Sendo xảy ra sự kiện bất khả kháng, Sendo sẽ nhanh chóng thông báo cho Khách hàng về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Sendo cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực để hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó.
 22. Điều 22. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan

  1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, Dịch vụ của Sendo đều thuộc về Sendo hoặc được cấp phép hợp pháp cho Sendo sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Sendo, Khách hàng không được phép truyền tải, sử dụng, phân phát bằng bất cứ hình thức, phương tiện nào, đối với bất cứ thành phần nào sản phẩm, Dịch vụ của Sendo .
  2. Sendo có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của Sendo. Việc sử dụng quyền và sở hữu (nếu có) cần phải được Sendo cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Khách hàng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Khách hàng không có quyền sử dụng sản phẩm của Sendo vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Sendo trước đó.
  3. Khách hàng đồng ý để Sendo tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Khách hàng cung cấp cho Sendo thông qua việc sử dụng sản phẩm, Dịch vụ một cách hoàn toàn miễn phí. Khách hàng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc Sendo sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của Khách hàng.
 23. Điều 23. Bảo Mật thông tin

  1. “Thông Tin Mật” là thông tin, tài liệu, dữ liệu được hình thành, phát sinh từ quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện thỏa thuận giữa các bên, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin được một Bên cung cấp cho Bên còn lại dưới dạng văn bản, thông điệp dữ liệu điện tử hoặc bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận của hai Bên.
  2. Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Tiếp Nhận”) không sử dụng Thông Tin Mật của bên tiết lộ thông tin (“Bên Tiết Lộ”) cho bất kỳ mục đích nào không được thể hiện trong thỏa thuận giữa các bên, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận cho phép tiết lộ Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho người lao động và nhà thầu hoặc nhân viên công ty con của Bên Tiếp Nhận, những người nhận thông tin cũng có nghĩa vụ bảo mật Thông Tin Mật như nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận. Bên Tiếp Nhận cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ các Thông Tin Mật như chính những thông tin của Bên Tiếp Nhận.
  3. Thông Tin Mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin mà: (a) đã được Bên Tiếp Nhận biết một cách chính thức vào thời điểm tiết lộ thông tin; (b) được tiết lộ cho Bên Tiếp Nhận bởi một bên thứ ba có quyền tiết lộ thông tin và không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ, giới hạn bảo mật nào; (c) đã được công chúng biết đến tại thời điểm tiết lộ thông tin mà không phải do lỗi của Bên Tiếp Nhận; hoặc (d) thông tin được phát triển độc lập bởi Bên Tiếp Nhận mà không tiếp cận, sử dụng các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ. Thêm vào đó, Bên Tiếp Nhận sẽ được phép tiết lộ các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho việc mở rộng và hợp tác giữa Hai Bên, tuy nhiên việc tiết lộ thông tin phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Tiếp Nhận cũng sẽ được phép tiết lộ các Thông Tin Mật cho bên tư vấn thuế, tư vấn pháp lý hoặc theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước có liên
  4. Vào thời điểm chấm dứt thỏa thuận giữa Khách hàng và Sendo vì bất kỳ lý do gì, Bên Tiếp Nhận phải hoàn trả lại cho Bên Tiết Lộ tất cả bản gốc, bản sao của các tài liệu đã được cung cấp cho Bên Tiếp Nhận dưới bất kỳ hình thức chứa đựng và thể hiện thông tin nào bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn máy tính, đĩa, bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, tài liệu thủ công hoặc các tài liệu in, tài liệu được tạo ra khác (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu được lưu trữ dưới dạng tập tin điện tử) hoặc được hủy bỏ theo yêu cầu của Bên Tiết Lộ.
 24. Điều 24. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

  1. Điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  2. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích từ ngữ trong điều khoản, điều kiện này thì việc giải thích từ ngữ theo ý chí của Sendo sẽ được ưu tiên áp dụng.
  3. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ giữa Khách hàng và Sendo, thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành công, các bên có quyền đưa tranh chấp ra tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam để giải quyết.
 25. Điều 25. Thi hành

  1. Điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ Ví Farm này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được đăng tải công khai trên ứng dụng Sendo và/hoặc website http://sendo.vn/
  2. Khách hàng cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung tại Điều khoản và Điều Kiện này.
  3. Trong quá trình thực hiện, Khách hàng thừa nhận các giá trị pháp lý bản gốc của các tài liệu dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử và ràng buộc như các tài liệu được hình thành theo phương pháp truyền thống.
  4. Việc đọc và hiểu Điều khoản và Điều kiện này rất quan trọng khi Khách hàng quản lý, và sử dụng Dịch vụ Ví Farm được cung ứng bởi Sendo. Văn bản này phải được đọc cẩn thận cùng với việc thực hiện các thao tác hướng dẫn sử dụng dịch vụ và các điều khoản, điều kiện cụ thể của Dịch vụ Ví Farm mà Khách hàng sử dụng vì đây là thoả thuận pháp lý ràng buộc giữa Khách hàng và Sendo. Khi Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ Ví Farm và được Sendo chấp thuận, tức là Khách hàng đọc, hiểu và chấp thuận với các nội dung tại Điều khoản và Điều kiện này, và Khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện này. Điều khoản và Điều kiện sử dụng này được áp dụng cho Dịch vụ Ví Farm do Sendo cung ứng./.