CSKH/ Điểm Sen

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Sản phẩm mà tôi sử dụng điểm sen để đặt hàng đã hết hàng, tôi có được hoàn lại điểm sen không?

Nếu đơn hàng của bạn bị hủy vì lý do shop hết hàng thì bạn sẽ được hoàn lại điểm sen mà bạn đã sử dụng để đặt hàng.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ