CSKH/ Điểm Sen

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Hạn mức điểm Sen tôi được sử dụng cho mỗi đơn hàng là bao nhiêu?

Hạn mức điểm Sen sử dụng cho mỗi đơn hàng tại Sendo ít nhất là 10.000 điểm và nhiều nhất là 2.000.000 điểm.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ