CSKH/ Điểm Sen

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Điểm sen của tôi nằm ở tài khoản điểm tạm, làm sao để tôi có thể sử dụng điểm này?

Rất dễ, bạn chỉ cần truy cập vào danh sách đơn hàng chưa được đánh giá của bạn và tiến hành đánh giá. Ngay sau khi bạn đánh giá các đơn hàng, điểm tích lũy sẽ được chuyển vào ví điểm sen của bạn và bạn có thể sử dụng ngay.

Lưu ý:

Hệ thống sẽ không cho phép bạn đánh giá đơn hàng nếu sau 30 ngày kể từ khi đặt hàng bạn không thực hiện đánh giá, lúc này bạn sẽ mất cơ hội tích lũy điểm sen cho đơn hàng đó.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ