CSKH/ Điểm Sen

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Đơn hàng sử dụng Điểm Sen để thanh toán nhưng bị hủy thì có được hoàn điểm không?

Trường hợp đơn hàng có sử dụng tiền trong ví phụ SenPay để thanh toán (được quy đổi từ Điểm Sen) nhưng bị hủy thì số tiền trên vẫn sẽ được hoàn lại vào ví khuyến mãi của bạn.

 

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho những đơn hàng bị hủy với nguyên nhân xuất phát từ Nhà Bán Hàng, nhà vận chuyển...

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ