CSKH/ Điểm Sen

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Điểm Sen chuyển qua ví phụ SenPay có hạn sử dụng không?

 

Đối với những ví SenPay đã được kích hoạt: Điểm Sen được chuyển sang ví phụ sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2020 

 

Đối với những ví SenPay chưa được kích hoạt: Sau 07 ngày tính từ ngày điểm được chuyển, nếu bạn vẫn không kích hoạt, toàn bộ số điểm quy đổi thành tiền trong ví sẽ hết hạn.

 

Bạn có thể tham khảo thêm cách liên kết và kích hoạt ví SenPay tại đây.

 

 

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ