CSKH/ Trả hàng & Hoàn tiền

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Nếu tôi muốn trả lại hàng thì tôi có được hoàn tiền lại không?

Nếu bạn trả hàng do lỗi của shop (như shop giao sai mẫu mã, màu sắc hoặc sản phẩm không đúng mô tả) bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền mà bạn đã thanh toán.

Nếu bạn trả hàng vì lý do khác (với những lý do cá nhân như không thích...) bạn sẽ chỉ được hoàn lại số tiền tương đương với giá trị sản phẩm, không được hoàn phí vận chuyển và các khoản giảm giá khác nếu có.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ