CSKH/ Vận Chuyển

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Tôi mua nhiều sản phẩm cùng lúc, vậy có thể gộp các sản phẩm ấy vào chung một đơn hàng để tiết kiệm phí vận chuyển không?

Đơn hàng chỉ được gộp khi sản phẩm được cung cấp từ cùng một nhà bán hàng bạn nhé. Trường hợp các sản phẩm bạn đặt mua là từ các nhà bán hàng khác nhau, Sendo sẽ tạo những đơn hàng riêng biệt và chuyển hàng đến bạn.

 

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ