CSKH/ Đơn Hàng

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Sau bao lâu nhà bán hàng sẽ xác nhận đơn hàng của tôi?

Nhà bán hàng sẽ phải xác nhận đơn hàng của bạn trong vòng 24 giờ kể từ khi được đặt thành công theo quy định của Sendo. Quá thời hạn này, nếu nhà bán hàng vẫn không xác nhận thì đơn hàng sẽ tự động bị hủy.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ