CSKH/ Đơn Hàng

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Tại sao đơn hàng của tôi bị hoãn? Nếu đồng ý hoãn thì phải làm gì?

Nếu shop tạm thời chưa có hàng để giao, shop sẽ chọn phương án hoãn đơn hàng, shop sẽ gọi cho bạn để xác nhận bạn có đồng ý hoãn hay không. Sau đó, shop sẽ thông báo thời gian giao hàng mới đến bạn.

Trong trường hợp bạn không đồng ý hoãn thì vui lòng thực hiện huỷ đơn hàng.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ