CSKH/ Điểm Sen

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Sau khi quy đổi, mỗi lần thanh toán sẽ phải sử dụng ít nhất bao nhiêu Điểm Sen?

Khác với việc sử dụng trực tiếp Điểm Sen, tiền trong ví phụ SenPay (khi đã được nhận quy đổi từ ví Điểm Sen) không áp dụng hạn mức tối thiểu khi thanh toán để tiến hành mua hàng. Vì vậy, bạn có thể thoải mái sử dụng số tiền đang sở hữu trong ví phụ SenPay của mình nhé.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ