CSKH/ Điểm Sen

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Làm cách nào để kiểm tra số điểm tôi được tặng và số điểm tôi đã sử dụng?

Bạn có thể kiểm tra ví điểm sen bạn đang có cũng như lịch sử sử dụng điểm sen tại https://www.sendo.vn/thong-tin-tai-khoan/vi-sen/

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ