CSKH/ Điểm Sen

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Điểm Sen có hết hạn không?

Điểm Sen cũng có thời gian sử dụng bạn nhé.

Cụ thể: điểm Sen bạn đã tích lũy cho mỗi đơn hàng sẽ hết hạn sử dụng vào tháng 3 năm sau tính từ thời điểm mua hàng.

Ví dụ: Đơn hàng vào 01/2019 thì điểm Sen sẽ hết hạn vào ngày 31/03/2020.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ