CSKH/ Đơn Hàng

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

SenMall

Tại sao hàng trong giỏ khi đặt mua lại bị tách làm nhiều đơn khác nhau?

Lý do bạn bị tách đơn khi thanh toán là vì những sản phẩm bạn chọn mua được bán bởi các nhà bán hàng khác nhau. Các sản phẩm trong giỏ hàng sẽ được gộp thành một đơn khi bạn mua từ cùng một nhà bán hàng.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ