CSKH/ Đơn Hàng

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Tại sao giỏ hàng của tôi lại bị tách thành nhiều đơn hàng?

Sendo.vn là nơi trung gian giữa người bán và người mua nên hàng hóa chỉ tập trung tại shop. Trường hợp này là do giỏ hàng của bạn có nhiều sản phẩm từ nhiều shop khác nhau nên chúng tôi phải thực hiện lệnh tách đơn hàng. Đơn hàng của bạn chỉ được gộp chung khi bạn mua các sản phẩm của cùng một shop.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ