CSKH/ Thanh toán

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Khi thực hiện thanh toán chuyển khoản, nếu tôi chuyển khoản nhiều hoặc ít hơn số tiền cần thanh toán cho món hàng thì sao?

  • Nếu số tiền chuyển khoản của bạn nhiều hơn số tiền cần thanh toán cho đơn hàng, phần dư sẽ được hoàn vào ví SenPay của bạn với số điện thoại là chính số điện thoại bạn sử dụng để đặt hàng.
  • Nếu số tiền chuyển khoản của bạn ít hơn số tiền cần thanh toán cho đơn hàng, bạn sẽ phải chuyển khoản thêm phần còn thiếu để Sen Đỏ có thể tiếp tục xử lý đơn hàng.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ