CSKH/ Thanh toán

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Bao lâu sau khi chuyển khoản thì giao dịch của tôi được Sendo xác nhận?

Thời gian xác nhận giao dịch trung bình tính từ lúc bạn thực hiện chuyển khoản là:

- Đối với các giao dịch chuyển khoản cùng ngân hàng: Thời gian xác nhận trung bình là 24 giờ làm việc.
- Đối với các giao dịch chuyển khoản khác ngân hàng: Thời gian xác nhận trung bình là 48 giờ làm việc.

Sau khi giao dịch được xác nhận, bạn sẽ nhận được email thông báo "Giao dịch thành công" từ cổng thanh toán SenPay.vn.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ