CSKH/ Đơn Hàng

Danh mục trợ giúp

Đơn hàng

Thanh toán

Vận chuyển

Trả hàng & Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điểm sen

SenMall

Tôi muốn thay đổi màu sắc, kích thước cho sản phẩm vừa mua?

Sendo chưa hỗ trợ tính năng thay đổi chi tiết khi đơn hàng đã đặt thành công. Trường hợp muốn thay đổi, bạn vui lòng hủy đơn và đặt lại đơn khác giúp Sendo nhé.

Không tìm thấy vấn đề bạn cần?

Liên hệ